ING drijft haar klanten tot wanhoop: de bank werkt niet mee met verwijderingsverzoeken

Geschreven op 14 september 2022 door Deepak Thakoerdien

ING, de bank die haar (voormalige) klanten aan het boycotten is en hen een BKR-procedure injaagt. De bank werkt niet mee met verwijderingsverzoeken. Meestal moeten wij juridische stappen zetten om de bank alsnog in beweging te krijgen. Vanaf vandaag zetten wij gratis juridische stappen voor mensen die minder dan het modaal inkomen verdienen.

De belangenafweging: de bank wint en de klant verliest

Een negatieve BKR-registratie kan een flinke belemmering vormen bij het verkrijgen van een nieuwe financiering. Als een BKR-registratie onredelijk bezwarend is, kun je bezwaar maken bij de kredietverstrekker die de registratie heeft geplaatst. De kredietverstrekker moet dan op basis van het bezwaar een belangenafweging maken. Bij een belangenafweging dient de kredietverstrekker te oordelen of het nog nodig is om iemand nog langer geregistreerd te houden. Er wordt gekeken naar wat er in het verleden is gebeurd, hoe iemand er financieel voor staat en waarom iemand van de registratie af wil komen. Kortom, de kredietverstrekker zet de gevolgen van de BKR-registratie voor de consument af tegen het doel van de registratie: beschermen. Deze procedure werkt over het algemeen goed. Behalve bij ING.

ING wijst structureel bezwaren van consumenten af. Het komt vrijwel nooit voor dat een consument gelijk krijgt. De medewerkers van ING zorgen ervoor dat de belangenafweging in het nadeel van de consument valt en in het voordeel van de bank. ING Bank gebruikt standaard een deel van de feiten in een dossier om het verzoek van de klant af te wijzen. Hierdoor maakt ING structureel een verkeerde belangenafweging. Op deze manier hoeft ING geen onredelijke (disproportionele) BKR-coderingen te verwijderen. Vaak met zeer schrijnende gevolgen voor de consument.

ING Bank heeft veruit de meeste coderingen geregistreerd bij het BKR. Desondanks loopt ING Bank met haar BKR-beleid achter op banken zoals ABN Amro en Rabobank.

De onterechte code 3

ING registreert mensen stelselmatig middels onterechte bijzonderheidscodering 3. Deze code is zwaarder dan alle andere coderingen bij het BKR. Het is aannemelijk dat ING deze code plaatst om zeker te weten dat mensen financieel klem komen te zitten. In veruit de meeste zaken die wij tegenkomen is er ten onrechte een code 3 gemeld bij het BKR.

Een code 3 staat voor een afboeking van €250,- of meer op het krediet. Middels deze code wordt geregistreerd dat de consument niet het volledig bedrag heeft voldaan. Er heeft zich een kwijting (sanering) van minimaal €250,- voorgedaan op de hoofdsom.

ING is meerdere keren veroordeeld door de voormalige Geschillencommissie-BKR en het Kifid voor het plaatsen, dan wel in stand houden van een onterechte code 3. Een code 3 mag niet worden geregistreerd als de volledige hoofdsom is voldaan, aldus de geschillenbeslechters. Desondanks weigert de bank om deze code op verzoek van de klant te verwijderen.

Indien je bij ING een verzoek tot verwijdering indient voor een code 3, dan trakteert de bank je op een extra code 2. Huh? Precies! De bank weigert niet alleen om de code 3 te verwijderen, maar plaatst daarbij met terugwerkende kracht een code 2 achter je naam. De bank was namelijk ”vergeten” om deze code destijds te melden. Dien je een verzoek tot verwijdering in bij ING, dan ben je doorgaans slechter af dan voorheen.

Om de code 3 verwijderd te krijgen moet de consument noodgedwongen een procedure bij de geschillenbeslechter of rechter starten.

”Van alle ING aanvragen die wij dagelijks ontvangen, heeft zeker 80% last van een onterechte code 3”

Lees meer over de werkwijze van ING in de media

Noordhollands Dagblad: ''Kifid noemt het onzorgvuldig dat ING opeens nog een extra code toevoegde en vindt Kramers beroep op de AVG terecht. De bank moet de registratie binnen twee weken verwijderen.''

Bekijk het artikel
amweb bkr

Amweb: ''De BKR-afdeling van ING drijft advocaten tot wanhoop: ze maken mensen kapot.''

Bekijk het artikel

Aanzetten tot rechtszaken en Kifid-procedures

ING is pas in beweging te komen als er een dagvaarding ligt. Regelmatig schikt de bank vlak voor de zitting. In sommige zaken voert de bank (kansloze) rechtszaken tegen hun eigen of voormalige klanten.

rechtbank bkr verwijderen

De bank schakelt voor rechtszaken een vast advocatenkantoor. Het kantoor dat gelegen is aan de Zuidas in Amsterdam haalt natuurlijk alles uit de kast om voor ING te winnen. Helaas gaat dit gepaard met sluwe trucjes.

Voor de procedures bij het Kifid schakelt de bank twee gespecialiseerde medewerkers in, met als enige doel om het verzoek af te wijzen. Als klant sta je daarom in een procedure tegen ING met 10-0 achter.

ING liegt en bedriegt om zaken te winnen. Cliënten worden ten onrechte weggezet als fraudeurs of leugenaars tijdens een zitting. Soms gelooft een rechter dit, omdat een gerenommeerde bank dit stelt.

Wanneer cliënten door leugens van ING hebben verloren, dan gaan wij vanuit principiële overwegingen in hoger beroep. De kosten voor deze procedure komen volledig voor rekening van Dynamiet Nederland.

Wat wij willen bereiken?

De medewerkers bij Dynamiet Nederland spreken dagelijks mensen die machteloos zijn en zelfs huilend aan de telefoon hangen vanwege een onredelijk codering geplaatst door ING. Koopcontracten moeten regelmatig worden ontbonden door het onrechtvaardige en harteloze beleid van ING. Vaak gaat het om een pietluttige achterstand uit het verleden. De bank zorgt voor veel stress en leed bij mensen. Daarnaast jaagt de bank mensen onnodig op kosten van een rechtszaak of procedure bij het Kifid. Dit moet stoppen.

Wij willen dat ING een eerlijke en juiste belangenafweging maakt. ING moet hierover transparant zijn. Daarnaast willen wij dat ING de code 3 op verzoek van de consument verwijdert, als de volledige vordering is voldaan. Dit ligt volledig in lijn met de uitspraken van de voormalige Geschillencommissie-BKR en het Kifid.

Door het maken van een eerlijke belangenafweging kunnen veel leed en kosten worden voorkomen.

”Er zijn verschillende stappen die wij reeds hebben ondernomen en die wij gaan ondernemen. Daarover publiceren wij binnenkort meer informatie.”

Hoe gaat wij dit bereiken?

(Kosteloze) procedures voeren tegen ING
Eenieder met een onredelijke of onterechte 3-codering kan zich bij ons aanmelden. Hierbij werken wij op basis van de staffel van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). Daar waar de RvR vraagt om een eigen bijdrage, werken wij voor de mensen die minder dan het modaal inkomen verdienen (tot € 29.400) volledig kosteloos. Deze procedure ziet toe op een juridische bemiddeling zonder tussenkomst van de rechter. Mocht er toch geprocedeerd moeten worden, dan werken wij op basis van Pro Deo. In dat geval vragen wij wel om een relatief kleine eigen bijdrage conform de regels van de RvR. Voor de mensen die meer dan € 29.400,- verdienen, zullen wij van zaak tot zaak beoordelen wat de totale kosten zullen zijn.

Onderzoek via de Autoriteit Persoonsgegevens
Wij zijn in gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de werkwijze van ING. Van elke onterechte of onredelijke codering maken wij melding bij de AP. Wij verwachten hier in een later stadium meer over te kunnen vertellen.

Heeft ING u negatief geregistreerd bij het BKR? Vraag dan een (telefonisch) intakegesprek aan. Uw aanvraag zullen wij kosteloos beoordelen.

Intakegesprek aanvragen

Veelgestelde vragen

Is deze dienstverlening volledig kosteloos?

Waarom werken wij gratis voor mensen die minder dan modaal verdienen?

Waarom doen wij dit?

Bekijk voorbeeldcasussen

ING procedeert tegen man die niet kon betalen vanwege doodgeboren kind

Gering bedrag zorgt voor ontbinding koopcontract

Man kon niet betalen vanwege overlijden partner

Intakegesprek aanvragen Bellen