Terug naar alle berichten

Je kan geen hand schudden met een gebalde vuist

maandag 5 juni 2017

Er is de afgelopen periode veel aandacht geweest in de media inzake de kwestie, "verwijderen van een negatieve BKR-registratie". Er wordt een beeld neergezet door BKR dat bedrijven die hulp zouden bieden aan particulieren met een voor hen onredelijke en onbillijke BKR-registratie, onrechtmatig handelen. Dit is een volkomen onterechte beschuldiging.

Net zoals BKR streeft ook Dynamiet Nederland een financieel gezonde wereld na. Onze visie is echter een financieel gezonde wereld waarin mensen die financieel (weer) gezond zijn niet onredelijk worden gestraft door een onrechtvaardige BKR-registratie. Een gezond iemand voor ongezond verklaren zou immers niet gezond zijn. Deze mensen worden onnodig belemmerd om bijvoorbeeld succesvol een hypotheek aan te vragen voor een koopwoning, terwijl een legitieme reden hiervoor ontbreekt.

BKR stelt dat het verwijderen van een BKR-registratie zou leiden tot resultaten die buitengewoon schadelijk zijn. BKR haalt als voorbeeld een gezin aan dat kampt met acute en grote schulden en om die reden meer geld wilt lenen om deze bestaande schulden af te lossen. BKR concludeert dat dit zal leiden tot hogere maandlasten en verdere verdieping van de schuldencrisis. Met dit voorbeeld zijn wij het volstrekt eens! Deze gezinnen die in financieel opzicht niet gezond zijn behoren echter niet tot onze doelgroep. Het is ons overigens een raadsel op basis waarvan BKR de mening is toegedaan dat het überhaupt mogelijk zou zijn om voor dit soort gezinnen een negatieve BKR-registratie te laten verwijderen. Zulk soort gezinnen komen er absoluut niet voor in aanmerking. BKR stelt dat zulke mensen behoren tot onze klantenbestand - wat volstrekt onwaar is - doch bewijzen blijkt niet mogelijk. Wij richten ons op mensen zoals mevrouw Strop. BKR doet met dit voorbeeld tevens de indruk wekken dat het bij een negatieve BKR-registratie altijd om financieel zwakzinnige mensen gaat. Dit is wederom een onterechte beschuldiging.

De mensen die in aanmerking komen voor verwijdering van een BKR-registratie zijn financieel gezonde personen. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden zijn zij echter in een positie gemanoeuvreerd dat hen uiteindelijk het stempel 'wanbetaler' heeft opgeleverd. Wij staan deze mensen bij, omdat zij het niet verdienen om als zodanig geregistreerd te staan. Meestal heeft betrokkene al zelf een poging gewaagd, doch verzuimen de kredietverleners en BKR om een belangenafweging te maken tussen het eigen belang en dat van de betrokkene.

BKR heeft per 1 februari jl. de voorwaarden als volgt gewijzigd:

"Het is niet toegestaan om een geregistreerde  overeenkomst te verwijderen, tenzij zich één van de volgende redenen voordoet:      
A: onterechte registratie. Er is geen overeenkomst tot stand gekomen; 
B: uitspraak van de rechter of een geschillencommissie als de Geschillencommissie BKR of KiFiD, voor  zover  die uitspraak  strekt  tot  verwijdering  van  het  contract."  

BKR stelt geen actieve rol te hebben in een verzoek tot verwijdering van een BKR-registratie, doch is tegelijkertijd actief bezig het voor kredietverstrekkers onmogelijk te maken om een terechte verzoek tot verwijdering in te willigen na een gedegen belangenafweging. BKR handelt in strijd met geldende wet- en regelgeving door zich niet te conformeren aan de beschikking van de Hoge Raad. Naar aanleiding daarvan zijn wij met een petitie gestart. 
BKR eigent zich de bevoegdheden van regelgevende, uitvoerende en controlerende macht op, maar weigert hier enkele verantwoordelijkheid voor te nemen. Wie houdt hier toezicht? Niemand!

Dynamiet laat zich echter niet uit het veld slaan en roept mensen op de handdoek niet in de ring te gooien en je gereed te maken voor de tweede ronde. Kun je dit niet alleen en heb je professionele hulp nodig? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek. 

Mw. mr. Z.K. Elahi

Je kan geen hand schudden met een gebalde vuist